KLUBBKONKURRANSER

Hvert semester arrangerer vi klubbkonkurranse og oppvisning for våre medlemmer fra 1. klasse og eldre. I noen uker før konkurransen trener barna på øvelser de skal vise frem for sine foreldre og andre. Dette er et lavterskel arrangement og et tilbud til de som ønsker å vise frem det de har lært. Fra 11 år kan barna dømmes om de ønsker og og vi kårer 1-3 plass i alle apparater. Barn fra 6 - 10 år bedømmes ikke. Alle får premier. Arrangementet avholdes i midtbyen. 

Vårens klubbkonkurranse arrangeres 13.-14. april

Apparatturn, tropp og trampolineturn 10 år og eldre lørdag 13.april
Turn og turn med trampoline 1 - 4 klasse 14.april

Påmeldingsfrist via SPOND seinest mandag 8. april