STØTTEORDNINGER

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke om støtte for å dekke deler av treningsavgiften på våre ordinære partier. Støtteordningen forutsetter at man betaler medlemskontigenten i sin helhet, samt resterende del av treningsavgiften selv.

Krav for å kunne motta støtte:

  • Støtten gis utelukkende til barn og ungdom (6-16 år) i familier med lav betalingsevne

Søknad om støtte sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Søknad om støtte”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Beskrivelse av barnets motivasjon for å trene turn
  • Søknadssum (NB: det er ikke mulig å søke om full dekning av treningsavgiften)
  • Ønske om flere avdrag på treningsavgiften

Søknader behandles konfidensielt av ansatte i foreningen. Søknader slettes automatisk etter at de er behandlet.

Bidragsytere:

  • Foreningens Herreveteraner bidrar med kr 10 000,- hvert år.
  • Trondheim idrettsråd
  • Andre tilskuddsordninger

Ønsker du å gi ett bidrag til ett godt formål slik at flere barn kan få delta på turn, ta gjerne kontakt med oss.