Om Trondhjems Turnforening

Historie og verdigrunnlag

Om Trondhjems Turnforening

Historie og verdigrunnlag

OM FORENINGEN

Trondhjems Turnforening ble stiftet i 1858, og er landets fjerde eldste idrettsforening. Vi har holdt til i Prinsens gate siden 1863, og driver fortsatt deler av vår virksomhet i den opprinnelige turnhallen.

Vi har medlemmer fra 0 - 99 år, og er den foreningen med lengst tradisjon for trening av barn og unge i Trondheim. I tillegg til våre to haller i Prinsens gate 1A i Midtbyen, har vi en hall i toppidrettssenteret i Granåsen.

Foreningen er en ikke-kommersiell organisasjon som skal fremme idretten turn. Foreningen er til for og drives av meg og deg. 

Vår visjon er "Turn for alle"

Hjertelig velkommen til oss og våre turnhaller 

 

VERDIGRUNNLAGET

Trondhjems Turnforening har et felles verdigrunnlag, som vi alltid skal følge og jobbe etter. 

 

POSITIV

Vi er alle hjelpsomme mot hverandre og vil hverandre vel. Vi gir og mottar ærlige tilbakemeldinger med gode intensjoner.

RETTFERDIG

Alle ser og hører hverandre, og det er like muligheter for alle. Vi respekterer hverandre og snakker med hverandre, ikke om hverandre.

INKLUDERENDE

Alle skal føle seg velkomne og trygge i foreningen og hallene våre. Vi møter nye medlemmer med åpenhet og omtanke.

STOLT

Alle fremsnakker idretten og foreningen sin, men konstruktiv kritikk er lov. Vi utvikler oss og anerkjenner nye idéer samtidig som vi tar vare på våre tradisjoner.

TILBAKE TIL HISTORIEN

Etter innbydelse av en del turninteresserte, med Claus Berg i spissen, ble Trondhjems Turnforening stiftet 14. februar 1858. På den tiden foregikk aktiviteten til turnforeningen i 2 rom i Borgerklubben. Foreningen hadde til å begynne med mellom 60-70 medlemmer, hvorav 30 var aktive medlemmer. Foreningen disponerte 1 bukk, 1 barre (svingstang), 1 par ringer, 1 sprangstell og klatrestenger.

Under generalforsamlingen 17. april i 1861 besluttet man å innby til aksjetegning for bygging av ny turnhall, og en turnoppvisning på Marienborg 8. september 1861 ga et overskudd på 120 spd. som ble tillagt byggefondet. Under generalforsamlingen samme år ble byggingen besluttet. Grunnstenen til turnhallen (den nåværende gymsalen) ble nedlagt av stiftsmann Motzfeldt 17. mai 1862 etter at foreningen under egen fane hadde deltatt i borgertoget. Den nye turnhallen ble innviet 9. februar 1863.

Med økende aktivitet fra begynnelsen av 1970-tallet ble det stadig et større behov for mer plass. Foreningen fikk disponere timer både på Katedralskolen og i Nidarøhallen. Ved årsskiftet 1975/76 sto plasthallen klar. Den offisielle åpningen for hallen var 1. april 1976. Plasthallen var kun en midlertidig løsning, og drømmen om en ny og permanent turnhall levde videre. Det skulle ta omtrent trekvart århundre fra de første konkrete planene om utvidelse/tilbygg rundt 1920 til drømmen om en ny turnhall gikk i oppfyllelse. Etter en hektisk byggeperiode som varte fra forsommeren 1998 og frem til sommeren 2000 sto Apparathallen endelig klar. 13 år senere sto også turnhallen i Granåsen klar til bruk.

Hallen som sto klar i 1863 huser fremdeles mange av foreningens aktiviteter og tilbud – alt fra foreningens partier og grupper til bursdagsfeiringer, utleie og turnkafé. På godt over 160 år har foreningens medlemsmasse økt betraktelig, og foreningen har i dag ca. 2400 medlemmer. Vi gleder oss til å videreføre forkjærligheten for turn også i fremtiden, og ser frem til mange aktive og givende dager og treninger sammen.