Våre trenere

Våre trenere er den viktigste ressursen vi har. Ungdom som har turnet i foreningen begynner gjerne som trenere fra 14-15 års alderen. Vi har også mange studenter og noen foreldre som jobber hos oss.

Trenerrollen er viktig i møte med barn og unge. At treneren er støttende og får barna til å føle seg trygge gjør at barna vil oppleve mestring i treningen. Før hvert semester arrangerer vi kick-off for  trenere der vi kurser i de grunnleggende ferdigheter som trengs for å være trener. Mange deltar også på kurs i regi av NGTF og NIF for å øke sin kompetanse som trener. 

Når vi setter sammen trenerteamene til en gruppe er det viktig at vi har  både godt erfarne, litt erfarne og nye trenere i samme team. Det er i treningen de nyeste trenerne lærer å være trenere, og slik får vi rekruttert kommende og nye ledere i vår forening.