GUTTETURN

I MIDTBYEN

På våre guttepartier garanterer vi guttetrenere og trening i gutteapparater. Her skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. Vi vektlegger vi basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, trampoline, tumbling, skranke, bøyle, svingstang og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. 

Det er mulig å melde seg på opp til 3 dager pr. uke

Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: fra kr 2150,-

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200

             

TRAMPOLINETURN

I GRANÅSEN 

På våre trampolinepartier skal vi hoppe masse på trampoline, trampett og trampolinebane (fasttrack / lang trampoline). For å lære trampolinehopping er det viktig med innlæring av posisjoner, stabilisering, styrke og balanse. Dette øver vi på når vi hopper på trampolinen, men også ved å utføre øvelser på gulv. Vi har fokus på innøving av tradisjonelle turnelementer som saltoer, skru, stift og flikk-flakk, men ønsker også at deltakerne skal få utvikle sine egne triks. Vi tilpasser ut i fra hver enkelt gymnasts nivå. Alt fra nybegynnere til viderekommende inne på samme parti.

Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: kr 2150,-

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200

 

PARKOUR

I MIDTBYEN OG GRANÅSEN

Parkour er kunsten å overkomme hindringer så smidig som mulig. Denne bevegelsen skal være Trygg: Det er alltid alternativer tilpasset ditt eget ferdighetsnivå. Effektiv: Den perfekte gjennomføringen av teknikkene skal føre til at man har like mye eller mer fart og energi etter “trikset”. Flytende: Dette handler om å koble sammen triksene, slik at flere triks sammen ser ut som en bevegelse. Her lærer man også Freerunning, som er likt Parkour bortsett fra at man ikke nødvendigvis må komme seg fremover, men heller lage egne triks. Vi tilbyr både utendørs og innendørs kurs

Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: 2150

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200

APPARATTURN JENTER

Apparatturn er tradisjonell turn hvor vi trener og kan konkurrere i apparatene hopp, skranke, bom og frittstående. Vi har grupper som trener fra 1 - 3 dager pr uke. Vi ønsker å tilby trening i tilpasset gruppe med riktig mengde og innhold slik at alle kan utvikle seg ut ifra sine forutsetninger og sitt nivå. Om gymnastene turner på sitt nivå med rett mengde trening vil de få den beste utviklingen og dermed også oppleve masse mestring igjennom idretten. Vårt mål er at flere skal kunne delta på konkurranser og stevner og ved å delta på disse gruppene vil du ha mulighet å delta på klubb, krets og regionale konkurranser. Vi legger turnstigen trinn 1-5 til grunn for trening og øvelsesutvalg. Semesteret er varer fra uke 36 - 50

Priser settes opp med og uten dugnad (Gjelder P170 og P171). Betaler man full avgift vil man ikke bli satt opp på dugnader i løpet av semesteret. Velger man rabattert avgift vil hver familie bli satt opp på følgende dugnad: en salgsdugnad, en kafevakt, 1-2 dugnader i forbindelse med arrangement. Uavhengig av dugnad vil alle bli satt opp på arrangementer egne barn deltar på

Turn jenter P170 (klubbnivå) og P171 (kretsnivå)

Priser: 
P170 Apparatturn klubb fullpris  kr 5500,- / rabattert pris kr 3600,-
P171 Apparatturn krets fullpris  kr 6000,- / rabattert pris kr 4000,-

Ønsker du å prøve både apparatturn og troppsgymnastikk eller ikke har gått på turn før kan vi anbefale disse partiene:

Apparatturn og tropp jenter parti 140 - 143 har trening en dag pr. uke. Med mulighet for å velge dag 2 parti P144.

Priser:
P140-143  2150,-
P144 (dag 2 parti)  1550,-
Dag 2 parti:
Kan velges forutsatt at man har valget en dag 1 fra P140-143.
        

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200

PARATURN

I MIDTBYEN

Vi tilbyr paraturn for barn og ungdom i alderen 3-16 år. dette er et parti med ekstratilrettelegging for barn og ungdom med spesielle behov.
På trening jobber vi med grov- og finmotoriske øvelser i våre apparater. Dette innebærer blant annet øvelser som å hoppe, henge, klatre, balansere og rulle. All undervisning er tilpasset hver enkelt gymnast sitt nivå. Vi vil dele i grupper etter alder på partiet.

Vi ønsker at en foresatt/ledsager er med i aktiviteten i starten, til gymnasten eventuelt føler seg trygg nok til å delta i treningen alene. Foresatt/ledsager må være i nærheten.

Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: Fra kr 2150,-

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17. juni kl 1200

UNGDOMSTURN

I MIDTBYEN

Ungdomsturn er for jenter og gutter som ønsker å trene 1- 2 dager i uka og har lyst å være med å forme sin egen trening. Vi jobber med  basistrening igjennom koordinasjon, styrke, og bevegelighet. Vi lærer akrobatikk og grunnleggende turnelementer på matte.  Apparatene tumbling, trampoline og trampett bruker vi for å gjøre vanskeligere elementer som salto, stift, araber, flikkflakk og skru. Om gymnastene ønsker å turne på bom og skranke legger vi til rette for det også. Partiene passer både for nybegynnere og viderekomne.

Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: kr 2400,-

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17. juni kl 1200

TROPPSGYMNASTIKK

I MIDTBYEN

Troppsgymnastikk er en lagidrett der lag med jenter, gutter eller en miks av begge kjønn konkurrer sammen i apparatene trampett og tumbling.  I tillegg vil gymnastene også trene på ett felles frittstående program. Er du spesielt glad i trampoline, trampett og tumbling vil vi anbefale deg å velge troppsgymnastikk. Du kan velge å turne to eller tre dager pr. uke. Er du over 13 år og har lyst å prøve troppsgymnastikk ber vi om at du tar kontakt med karina@trondhjemsturn.no for en prøvetime så vil vi finne det beste tilbudet til deg. Her er en video av troppsgymnastikk VIDEO.

P150-154

Priser: 
P150 og 151  2150,- (1 dag i uken)
P152 (dag 2)  1550,-
Dag 2 parti:
Et annet parti må velges som dag 1 for kunne velge dette partiet)
P153 10- 13år (3 dager i uken)  4000,-
P154 13 år + (3 dager i uken)  5500,-

Ønsker du å prøve både tropp og apparatturn eller ikke har gått på turn før kan vi anbefale disse partiene:

Apparatturn og tropp jenter parti 140 - 143 har trening en dag pr. uke. Med mulighet for å velge dag 2 parti P144.

Priser: 
P140-143  2150,-
P144 (dag 2 parti)  1550,-
Dag 2 parti: 
Kan velges forutsatt at man har valget en dag 1 fra P140-143.

 

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200

"TURN ETTER SKOLETID" NYHET!

I MIDTBYEN

"Turn etter skoletid" er et treningstilbud for barn og unge fra 4 - 7 klasse. Her kan barna komme rett fra skolen til leksehjelp, enkel servering av mat og treing i turnhallen. åpningstiden er fra kl. 14:00 - 16:15  hver onsdag og torsdag. Aktivitetene er ledet av våre faste hovedtrenere. Treningen vil forgå i våre to turnhaller. Tilbudet er åpent i 16 uker, fra uke 35 - 50  Det er ingen trening ii høstferien

Pris pr semester kr 4000 - delbetaling, 1000,- pr. mnd

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200