Ledige plasser

Etterspørselen for turn 1-4 klasse er stor, vi har derfor opprettet ett nytt parti  for denne aldersgruppen i Granåsen på lørdager kl 12.35 - 13.30 
Partiet har fått parti nummer P234, du finner det under aktiviteten for barn 6-9 år og i timeplanen for Granåsen

Vi har også noen ledige plasser på familieturn, dette er ett tilbud til barn fra 6 - 13 år som ønske å trene turn sammen en voksen, timen går på lørdager fra kl 13.30 - 1430

For flere ledige plasser se våre timeplaner i alle haller.

ANDRE NYHETER

17. Mai i turnhallen

17. Mai arrangere vi i tradisjon tro turnkafè i gamle turnhall. Vi ønsker våre medlemmer, venner og familie velkommen til byens billigst 17. mai kafè mellom kl. 09:00 - 15:30. Bli også med å gå i Borgertoget kl.13:00